Investujeme
do lidí

 • Jsme inovativní
 • Nebojíme se nových výzev
 • Vytváříme investiční příležitosti, nečekáme co se naskytne
 • Jsme flexibilní a rychlí
Yellow Box 2q

Struktura investiční skupiny

Jsme tým profesionálů s bohatými zkušenostmi, který vyhledává a vytváří investiční příležitosti s nadprůměrným zhodnocením. V regionu střední Evropy analyzujeme a následně investujeme do projektů se slibným modelem, prodejní strategií a hlavně ambiciózním týmem lidí.

Investiční proces

 1. úvodní vyhodnocení

  úvodní vyhodnocení

  Na začátku uvažované akvizice probíhá úvodní vyhodnocení investiční příležitosti s ohledem na koncept projektu, jeho zařazení do portfolia skupiny, možné související synergie s podniky ve skupině a očekávaný rozvoj projektu. Na vyhodnocení navazuje strukturování a podání nezávazné nabídky prodávajícím.

 2. analýza

  analýza

  Po podání nezávazné nabídky probíhá hloubková před akviziční prověrka, která vyústí v detailní poznání projektu nebo společnosti a vstupy do závazné cenové nabídky. Vyhodnocujeme zde také naše záměry s projektem a schopnosti využit naše odborníky při budoucím rozvoji. V případě minoritního vstupu se soustředíme na term-sheet, na který navazuje smlouva o investici a správné nastavení vztahů mezi jednotlivými investory, akcionáři a zakladateli.

 3. jednání

  jednání

  Následuje jednání o transakční dokumentaci a zakomponování požadavků a zjištění z předcházejících prověrek. Snažíme se vždy o čestné a férové jednání s protistranou, abychom mohli investici úspěšně dokončit.

 4. realizace

  realizace

  Pokud se obě strany shodnou na podmínkách, zahájí se realizační část projektu a podepíše se transakční dokumentace. Následuje správné nastavení vztahů mezi jednotlivými stranami a rozdělení kompetencí v rámci přechodu vlastnictví.

Napsali o nás

Read more