Pro investory

Zveřejněné dokumenty nejsou veřejnou nabídkou, dluhopisy nelze na základě těchto dokumentů nabýt a tyto dokumenty slouží pouze pro potřeby vlastníků dluhopisů.